(PO) EUROWOOD S, spol. s r.o., IČO 35866675

Krásno nad Kysucou 293, 02203 Krásno nad Kysucou

Spisová značka, typ konania:
28K/4/2005, Konkurz
Súd:
Krajský súd v Banskej Bystrici
Sudca:
JUDr. Miriam Sninská
Správca:
od 10.11.2014
Stav konania:
09.12.2015 - Vyhlásený konkurz alebo povolená reštrukturalizácia
Posledný oznam v OV:
--
História stavov konania:
01.07.2013 - Podaný návrh na vyhlásenie konania
09.12.2015 - Vyhlásený konkurz alebo povolená reštrukturalizácia
Navrhovatelia:
EUROWOOD S, spol. s r.o., IČO 35866675, Krásno nad Kysucou 293, 02203 Krásno nad Kysucou, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Na konaní sa nenachádzajú žiadne pohľadávky , žiadny majetok a žiadne pohľadávky proti podstate.
Typ konania podľa územnej platnosti:
--