(PO) Poľnohospodárske stavby a. s., IČO 31424643

Povodská cesta , 92901 Dunajská Streda

Spisová značka, typ konania:
4K/169/1997, Konkurz
Súd:
Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Elena Kúšová
Správca:
Stav konania:
02.04.1998 - Vyhlásený konkurz alebo povolená reštrukturalizácia
História stavov konania:
24.06.1997 - Podaný návrh na vyhlásenie konania
02.04.1998 - Vyhlásený konkurz alebo povolená reštrukturalizácia
Navrhovatelia:
Mojžiš Ivan, JUDr., Karadžičova 27 , 81108 Bratislava, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Na konaní sa nenachádzajú žiadne pohľadávky , žiadny majetok a žiadne pohľadávky proti podstate.
Typ konania podľa územnej platnosti:
--