(PO) INTREL, a.s., IČO 36404179

Bellova 696/2, 03101 Liptovský Mikuláš

Spisová značka, typ konania:
27K/59/2005, Konkurz
Súd:
Krajský súd v Banskej Bystrici
Sudca:
JUDr. Miriam Boborová Sninská
Správca:
od 28.04.2016
Stav konania:
12.04.2006 - Vyhlásený konkurz alebo povolená reštrukturalizácia, splnenie konečného rozvrhu
Posledný oznam v OV:
História stavov konania:
06.09.2005 - Podaný návrh na vyhlásenie konania
12.04.2006 - Vyhlásený konkurz alebo povolená reštrukturalizácia
Navrhovatelia:
Najvyšší súd Slovenskej republiky, IČO , Župné námestie 13 , 81490 Bratislava, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Na konaní sa nenachádzajú žiadne pohľadávky , žiadny majetok a žiadne pohľadávky proti podstate.
Typ konania podľa územnej platnosti:
--