Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Konkurz č. 47K/187/1999

(PO) AGROVERZIA, spol. s r.o., IČO 31640095

Muľa 60, 99122 Muľa

Spisová značka, typ konania:
47K/187/1999, Konkurz
Súd:
Krajský súd v Banskej Bystrici
Sudca:
JUDr. Miriam Boborová Sninská
Správca:
Stav konania:
09.12.2015 - Vyhlásený konkurz alebo povolená reštrukturalizácia
História stavov konania:
10.05.1999 - Podaný návrh na vyhlásenie konania
09.12.2015 - Vyhlásený konkurz alebo povolená reštrukturalizácia
Navrhovatelia:
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky, Daňový úrad Banská Bystrica, IČO , Nová 13 , 97404 Banská Bysrica, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Na konaní sa nenachádzajú žiadne pohľadávky , žiadny majetok a žiadne pohľadávky proti podstate.
Typ konania podľa územnej platnosti:
--