Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 4OdK/416/2018

(FO) Semeráková Danuša (26.05.1971)

Málinec 470 , 98526 Málinec

Spisová značka, typ konania:
4OdK/416/2018, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Banská Bystrica, odvolací súd Krajský súd v Banskej Bystrici
Sudca:
JUDr. Ľubica Mojžišová.
Správca:
Stav konania:
22.05.2018 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
09.05.2018 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
22.05.2018 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Semeráková Danuša, Málinec 470 , 98526 Málinec, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
--