(PO) R I M A V A N , chemické výrobné družstvo invalidov "v likvidácii", IČO 00168084

Čerenčianska cesta 27, 97980 Rimavská Sobota

Spisová značka, typ konania:
39K/45/2005, Konkurz
Súd:
Krajský súd v Banskej Bystrici
Sudca:
JUDr. Miroslava Púchovská
Správca:
Stav konania:
04.11.2005 - Vyhlásený konkurz alebo povolená reštrukturalizácia, splnenie konečného rozvrhu
Posledný oznam v OV:
História stavov konania:
17.08.2005 - Podaný návrh na vyhlásenie konania
04.11.2005 - Vyhlásený konkurz alebo povolená reštrukturalizácia
Navrhovatelia:
Božíková Ághová Barbora, JUDr., Jaskovský rad 79 , 83101 Bratislava, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Na konaní sa nenachádzajú žiadne pohľadávky , žiadny majetok a žiadne pohľadávky proti podstate.
Typ konania podľa územnej platnosti:
--