(PO) SVETOM, výrobné družstvo "v likvidácii", IČO 00168092

Veľké Rovné , 01382 Veľké Rovné

Spisová značka, typ konania:
27K/27/1993, Konkurz
Súd:
Krajský súd v Banskej Bystrici
Sudca:
JUDr. Marián Blaha
Správca:
--
Stav konania:
09.12.2015 - Vyhlásený konkurz alebo povolená reštrukturalizácia
Posledný oznam v OV:
--
História stavov konania:
20.08.1993 - Podaný návrh na vyhlásenie konania
09.12.2015 - Vyhlásený konkurz alebo povolená reštrukturalizácia
Navrhovatelia:
Okresný úrad, IČO , Nám.Ľ.Štúra 1 , 97405 Banská Bystrica, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Na konaní sa nenachádzajú žiadne pohľadávky , žiadny majetok a žiadne pohľadávky proti podstate.
Typ konania podľa územnej platnosti:
--