(FOP) Gustáv Jozefčiak JOVOS, IČO 10950273

Bytčická 16, 01001 Žilina

Spisová značka, typ konania:
28K/2/2004, Konkurz
Súd:
Krajský súd v Banskej Bystrici
Sudca:
JUDr. Mária Kubincová, PhD.
Správca:
--
Stav konania:
29.04.2005 - Vyhlásený konkurz alebo povolená reštrukturalizácia
História stavov konania:
06.10.2004 - Podaný návrh na vyhlásenie konania
29.04.2005 - Vyhlásený konkurz alebo povolená reštrukturalizácia
Navrhovatelia:
Okresný súd, IČO , Hviezdoslavova 28 , 01059 Žilina, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Na konaní sa nenachádzajú žiadne pohľadávky , žiadny majetok a žiadne pohľadávky proti podstate.
Typ konania podľa územnej platnosti:
--