Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 37OdK/185/2018

(FO) Getler Ľuboš (21.09.1965)

Zemianske I. 136, 90066 Vysoká pri Morave

Spisová značka, typ konania:
37OdK/185/2018, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Bratislava I, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Vladimír Sklenka
Správca:
Stav konania:
19.06.2018 - Vyhlásený konkurz
Posledný oznam v OV:
História stavov konania:
16.05.2018 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
19.06.2018 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
--