(FOP) Róbert Takáč UNIMOTO, IČO 32031874

Učiteľská 4, 96901 Banská Štiavnica

Spisová značka, typ konania:
28K/56/2005, Konkurz
Súd:
Krajský súd v Banskej Bystrici
Sudca:
JUDr. Marián Blaha
Správca:
Stav konania:
14.12.2005 - Vyhlásený konkurz alebo povolená reštrukturalizácia
Posledný oznam v OV:
História stavov konania:
05.08.2005 - Podaný návrh na vyhlásenie konania
14.12.2005 - Vyhlásený konkurz alebo povolená reštrukturalizácia
História správcov:
od 26.04.2021
do 16.01.2023
Navrhovatelia:
Takáč Róbert, Svätý Anton 55 , 96972 Svätý Anton, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Na konaní sa nenachádzajú žiadne pohľadávky , žiadny majetok a žiadne pohľadávky proti podstate.
Typ konania podľa územnej platnosti:
--