(PO) NÁŠ DOMOV, spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 31344551

ul. Hattalu 2053, 02601 Dolný Kubín

Spisová značka, typ konania:
36K/77/2000, Konkurz
Súd:
Krajský súd v Banskej Bystrici
Sudca:
JUDr. Marián Blaha
Správca:
Stav konania:
09.12.2015 - Vyhlásený konkurz alebo povolená reštrukturalizácia
História stavov konania:
23.03.2000 - Podaný návrh na vyhlásenie konania
09.12.2015 - Vyhlásený konkurz alebo povolená reštrukturalizácia
Navrhovatelia:
Firstová Ivica, JUDr., Radlinského 1710/30 , 02601 Dolný Kubín 1, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Na konaní sa nenachádzajú žiadne pohľadávky , žiadny majetok a žiadne pohľadávky proti podstate.
Typ konania podľa územnej platnosti:
--