(PO) Sĺňava, poľnohospodársko-obchodné družstvo Sokolovce, IČO 00208256

Piešťanská 278/108, 92231 Sokolovce

Spisová značka, typ konania:
1K/64/1996, Konkurz
Súd:
Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Eugen Palášthy
Správca:
--
Stav konania:
21.11.2002 - Vyhlásený konkurz alebo povolená reštrukturalizácia
Posledný oznam v OV:
--
História stavov konania:
28.02.1996 - Podaný návrh na vyhlásenie konania
21.11.2002 - Vyhlásený konkurz alebo povolená reštrukturalizácia
Navrhovatelia:
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Na konaní sa nenachádzajú žiadne pohľadávky , žiadny majetok a žiadne pohľadávky proti podstate.
Typ konania podľa územnej platnosti:
--