Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 2OdK/283/2018

(FO) Ripperová Nikola (18.08.1992)

Sov. Hrdinov 436, 08901 Svidník

Spisová značka, typ konania:
2OdK/283/2018, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Prešov, odvolací súd Krajský súd v Košiciach
Sudca:
JUDr. Tomáš Novák
Správca:
Stav konania:
17.03.2020 - Zrušený konkurz, nedostatok majetku
História stavov konania:
17.05.2018 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
08.06.2018 - Vyhlásený konkurz
17.03.2020 - Zrušený konkurz
Navrhovatelia:
Ripperová Nikola, Sov. Hrdinov 436, 08901 Svidník, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
--