(PO) Montáže PSV a.s., IČO 31562183

Majerská cesta 36, 97474 Banská Bystrica

Spisová značka, typ konania:
39K/7/2003, Konkurz
Súd:
Krajský súd v Banskej Bystrici
Sudca:
JUDr. Mária Kubincová, PhD.
Správca:
od 25.08.2011
Stav konania:
11.05.2005 - Vyhlásený konkurz alebo povolená reštrukturalizácia
História stavov konania:
14.02.2003 - Podaný návrh na vyhlásenie konania
11.05.2005 - Vyhlásený konkurz alebo povolená reštrukturalizácia
Navrhovatelia:
Konkurzy a reštrukturalizácie, v.o.s., IČO 36869678, Námestie SNP 17, 97401 Banská Bystrica, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Na konaní sa nenachádzajú žiadne pohľadávky , žiadny majetok a žiadne pohľadávky proti podstate.
Typ konania podľa územnej platnosti:
--