(PO) LEAD, spol. s r.o., IČO 31576443

Bytčianska 390, 01001 Žilina

Spisová značka, typ konania:
47K/23/2005, Konkurz
Súd:
Krajský súd v Banskej Bystrici
Sudca:
JUDr. Andrea Gindlová
Správca:
--
Stav konania:
05.10.2005 - Vyhlásený konkurz alebo povolená reštrukturalizácia
Posledný oznam v OV:
--
História stavov konania:
05.05.2005 - Podaný návrh na vyhlásenie konania
05.10.2005 - Vyhlásený konkurz alebo povolená reštrukturalizácia
Navrhovatelia:
Balážová Alena, JUDr., Závodská cesta 24 , 01001 Žilina, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Na konaní sa nenachádzajú žiadne pohľadávky , žiadny majetok a žiadne pohľadávky proti podstate.
Typ konania podľa územnej platnosti:
--