(PO) INTERWOOD, a.s., IČO 36393185

Bellova 696/2, 03101 Liptovský Mikuláš

Spisová značka, typ konania:
28K/17/2005, Konkurz
Súd:
Krajský súd v Banskej Bystrici
Sudca:
JUDr. Marián Blaha
Stav konania:
18.04.2005 - Vyhlásený konkurz alebo povolená reštrukturalizácia
Posledný oznam v OV:
--
História stavov konania:
13.04.2005 - Podaný návrh na vyhlásenie konania
18.04.2005 - Vyhlásený konkurz alebo povolená reštrukturalizácia
Navrhovatelia:
Najvyšší súd Slovenskej republiky, IČO , Župné nám. 13 , 81490 Bratislava, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Na konaní sa nenachádzajú žiadne pohľadávky , žiadny majetok a žiadne pohľadávky proti podstate.
Typ konania podľa územnej platnosti:
--