(PO) Zoltán Balog - BALIMPEX, IČO 10902279

Veterná 36, 97901 Rimavská Sobota

Spisová značka, typ konania:
24K/20/1996, Konkurz
Súd:
Krajský súd v Banskej Bystrici
Sudca:
JUDr. Alena Križanová
Správca:
--
Stav konania:
09.12.2015 - Vyhlásený konkurz alebo povolená reštrukturalizácia
Posledný oznam v OV:
--
História stavov konania:
11.11.2015 - Podaný návrh na vyhlásenie konania
09.12.2015 - Vyhlásený konkurz alebo povolená reštrukturalizácia
Navrhovatelia:
Zoltán Balog - BALIMPEX, IČO 10902279, Veterná 36, 97901 Rimavská Sobota, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Na konaní sa nenachádzajú žiadne pohľadávky , žiadny majetok a žiadne pohľadávky proti podstate.
Typ konania podľa územnej platnosti:
--