(PO) DREVOINDUSTRIA, a.s. "v likvidácii", IČO 31562167

Dolné Rudiny 3, 01001 Žilina

Spisová značka, typ konania:
46K/72/1999, Konkurz
Súd:
Krajský súd v Banskej Bystrici
Sudca:
JUDr. Miroslava Púchovská
Správca:
od 12.04.2018
Stav konania:
16.05.2000 - Vyhlásený konkurz alebo povolená reštrukturalizácia
História stavov konania:
23.02.1999 - Podaný návrh na vyhlásenie konania
16.05.2000 - Vyhlásený konkurz alebo povolená reštrukturalizácia
Navrhovatelia:
Jozefčiak René, Námestie Svobody 64 , 79351 Břidličná, Česko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Na konaní sa nenachádzajú žiadne pohľadávky , žiadny majetok a žiadne pohľadávky proti podstate.
Typ konania podľa územnej platnosti:
--