Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 9OdK/43/2018

(FO) Ruszinko Milan (25.09.1960)

Veľká Ida 415, 04455 Veľká Ida

Spisová značka, typ konania:
9OdK/43/2018, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Košice I, odvolací súd Krajský súd v Košiciach
Sudca:
JUDr. Branislav Gazdag
Správca:
Stav konania:
22.01.2021 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
23.05.2018 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
22.01.2021 - Vyhlásený konkurz
História správcov:
od 08.06.2018
do 21.01.2021
Navrhovatelia:
Ruszinko Milan, 415, 04455 Veľká Ida, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie