(FOP) Štefan Tahotný - POLSTAV práce PSV - HSV, IČO 14177251

Važec , 03261 Važec

Spisová značka, typ konania:
36K/95/2005, Konkurz
Súd:
Krajský súd v Banskej Bystrici
Sudca:
JUDr. Miroslava Púchovská
Správca:
Stav konania:
10.04.2007 - Vyhlásený konkurz alebo povolená reštrukturalizácia, splnenie konečného rozvrhu
Posledný oznam v OV:
História stavov konania:
05.12.2005 - Podaný návrh na vyhlásenie konania
10.04.2007 - Vyhlásený konkurz alebo povolená reštrukturalizácia
Navrhovatelia:
Finančná správa, Colný úrad, IČO , Žilina , Žilina, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Na konaní sa nenachádzajú žiadne pohľadávky , žiadny majetok a žiadne pohľadávky proti podstate.
Typ konania podľa územnej platnosti:
--