Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 32OdK/255/2018

(FO) Marček Henrich (29.04.1964)

Školská ul. 3091, 93401 Levice

Spisová značka, typ konania:
32OdK/255/2018, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Nitra, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Ľubica Farkašová
Správca:
Stav konania:
15.06.2018 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
28.05.2018 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
15.06.2018 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Marček Henrich, Školská ul. 3091, 93401 Levice, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
--