Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 2OdK/303/2018

(FO) Zajaroš Michal (24.05.1958)

Makovce 24, 09023 Makovce

Spisová značka, typ konania:
2OdK/303/2018, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Prešov, odvolací súd Krajský súd v Košiciach
Sudca:
JUDr. Tomáš Novák
Správca:
od 16.06.2018
Stav konania:
16.06.2018 - Vyhlásený konkurz
Posledný oznam v OV:
História stavov konania:
25.05.2018 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
16.06.2018 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Zajaroš Michal, 24, 09023 Makovce, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Na konaní sa nenachádzajú žiadne pohľadávky , žiadny majetok a žiadne pohľadávky proti podstate.
Typ konania podľa územnej platnosti:
--