Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 2OdK/303/2018

(FO) Zajaroš Michal (24.05.1958)

Makovce 24, 09023 Makovce

Spisová značka, typ konania:
2OdK/303/2018, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Prešov, odvolací súd Krajský súd v Košiciach
Sudca:
JUDr. Tomáš Novák
Správca:
od 16.06.2018
Stav konania:
06.09.2023 - Zrušený konkurz, nedostatok majetku
História stavov konania:
25.05.2018 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
16.06.2018 - Vyhlásený konkurz
06.09.2023 - Zrušený konkurz
Navrhovatelia:
Zajaroš Michal, 24, 09023 Makovce, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Miera uspokojenia veriteľov
Celková výška pohľadávok na konaní
Nezabezpečené pohľadávky
--
Zabezpečené pohľadávky
--
Celková výška uspokojenia pohľadávok
Všeobecná podstata
--
Oddelené podstaty
--
Miera uspokojenia konkurzu
Nezabezpečení veritelia
--
Zabezpečení veritelia
--
Náklady konania
Celkový výťažok zo speňaženia
Všeobecná podstata
--
Oddelené podstaty
--
Náklady na konkurz (Celková výška uspokojenia PPP)
Všeobecná podstata
--
Oddelené podstaty
--
Náklady na speňaženie majetku
Všeobecná podstata
--
Oddelené podstaty
--
Dĺžka konania
Celková dĺžka prípadu
5 rokov a 105 dní
Počet dní od dátumu podania po dátum zrušenia konkurzu.
Dĺžka konkurzu
5 rokov a 83 dní
Počet dní od vyhlásenia konkurzu do zrušenia konkurzu.
Doba uspokojovania veriteľov
Počet dní od vyhlásenia konkurzu do úpravy posledného rozvrhu.
Typ konania podľa územnej platnosti:
--