Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 32OdK/261/2018

(FO) Ďurišová Martina (23.04.1987)

Chryzantémová 436, 95101 Nitrianske Hrnčiarovce

Spisová značka, typ konania:
32OdK/261/2018, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Nitra, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Ľubica Farkašová
Správca:
od 20.06.2018
Stav konania:
20.06.2018 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
30.05.2018 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
20.06.2018 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Ďurišová Martina, Chryzantémová 436, 95101 Nitrianske Hrnčiarovce, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
--