Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 40OdK/160/2018

(FO) Ševčík Peter (29.03.1974)

Soblahovská 1112, 91101 Trenčín

Spisová značka, typ konania:
40OdK/160/2018, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Trenčín, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
Mgr. Patricie Kepeňová
Správca:
od 13.06.2018
Stav konania:
13.06.2018 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
28.05.2018 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
13.06.2018 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Ševčík Peter, Soblahovská 1112, 91101 Trenčín, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
--