Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 5OdK/305/2018

(FO) Muchanič Rastislav (17.07.1975)

Lúčna 830, 09301 Vranov nad Topľou

Spisová značka, typ konania:
5OdK/305/2018, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Prešov, odvolací súd Krajský súd v Košiciach
Sudca:
Mgr. Alena Paveleková
Správca:
od 16.06.2018
Stav konania:
16.06.2018 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
29.05.2018 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
16.06.2018 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Muchanič Rastislav, Lúčna 830, 09301 Vranov nad Topľou, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
--