Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 2OdK/323/2018

(FO) Horvát Pavel (13.10.1979)

Pod Šibenou 564, 09431 Hanušovce nad Topľou

Spisová značka, typ konania:
2OdK/323/2018, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Prešov, odvolací súd Krajský súd v Košiciach
Sudca:
JUDr. Tomáš Novák
Správca:
Stav konania:
22.06.2018 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
01.06.2018 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
22.06.2018 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Horvát Pavel, Pod Šibenou 564, 09431 Hanušovce nad Topľou, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
--