Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 30OdK/3/2018

(FO) Urbánová Jarmila (16.02.1960)

Puškinova 11 , 93404 Obid

Spisová značka, typ konania:
30OdK/3/2018, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Nitra, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Marek Olekšák
Správca:
Stav konania:
23.06.2018 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
05.06.2018 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
23.06.2018 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Urbánová Jarmila, Puškinova 11 , 93404 Obid, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
--