(PO) TEUG s.r.o., IČO 36579190

Vojenská 8, 04001 Košice

Spisová značka, typ konania:
26K/60/2011, Konkurz
Súd:
Okresný súd Košice I, odvolací súd Krajský súd v Košiciach
Sudca:
JUDr. Róbert Zsiga
Správca:
Stav konania:
04.02.2012 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
26.10.2011 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu
17.11.2011 - Začaté konkurzné konanie
04.02.2012 - Vyhlásený konkurz
História správcov:
od 04.02.2012
do 27.12.2012
od 31.12.2011
do 03.02.2012
Navrhovatelia:
SR - Daňový úrad Košice I, IČO , Tomášikova 35 , 04001 Košice, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
--