(FO) Bomba Peter (06.07.1982)

Tri hôrky 433, 04011 Košice-Západ

Spisová značka, typ konania:
26K/27/2013, Konkurz
Súd:
Mestský súd Košice, odvolací súd Krajský súd v Košiciach
Sudca:
JUDr. Róbert Zsiga
Správca:
od 25.09.2013
Stav konania:
25.09.2013 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
22.05.2013 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu
12.07.2013 - Začaté konkurzné konanie
25.09.2013 - Vyhlásený konkurz
História správcov:
od 24.07.2013
do 24.09.2013
Navrhovatelia:
Bomba Peter, Tri hôrky 433, 04011 Košice-Západ, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Na konaní sa nenachádzajú žiadne pohľadávky , žiadny majetok a pohľadávky proti podstate v celkovej sume 215,03 €.
Typ konania podľa územnej platnosti:
--