Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 4OdK/567/2018

(FO) Bratko Pavol (14.09.1981)

Nová Baňa 3072, 96801 Nová Baňa

Spisová značka, typ konania:
4OdK/567/2018, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Banská Bystrica, odvolací súd Krajský súd v Banskej Bystrici
Sudca:
JUDr. Ľubica Mojžišová
Stav konania:
20.06.2020 - Zrušený konkurz, splnenie rozvrhu výťažku
História stavov konania:
15.06.2018 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
30.06.2018 - Vyhlásený konkurz
20.06.2020 - Zrušený konkurz
Navrhovatelia:
Bratko Pavol, 3072, 96801 Nová Baňa, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
--