Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 8OdK/212/2018

(FO) Fořtová Martina (08.12.1971)

Bratislava-Ružinov , 82105 Bratislava-Ružinov

Spisová značka, typ konania:
8OdK/212/2018, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Bratislava I, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Katarína Bartalská
Stav konania:
04.07.2018 - Vyhlásený konkurz
Posledný oznam v OV:
História stavov konania:
31.05.2018 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
04.07.2018 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
--