Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 2OdK/338/2018

(FO) Jakubová Emília (22.02.1960)

Podskalka 83 , 06601 Humenné

Spisová značka, typ konania:
2OdK/338/2018, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Prešov, odvolací súd Krajský súd v Košiciach
Sudca:
JUDr. Tomáš Novák
Správca:
Stav konania:
11.07.2018 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
18.06.2018 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
11.07.2018 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Jakubová Emília, Podskalka 83 , 06601 Humenné, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
--