Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 27OdK/141/2018

(FO) Kleman Juraj (29.04.1963)

Krížna 179, 94111 Palárikovo

Spisová značka, typ konania:
27OdK/141/2018, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Nitra, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Renáta Šišková
Správca:
--
Stav konania:
18.02.2020 - Zrušený konkurz, nedostatok majetku
História stavov konania:
19.06.2018 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
05.07.2018 - Vyhlásený konkurz
18.02.2020 - Zrušený konkurz
História správcov:
od 27.06.2018
do 18.02.2020
Navrhovatelia:
Kleman Juraj, Krížna 179, 94111 Palárikovo, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
--