Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 27OdK/141/2018

(FO) Kleman Juraj (29.04.1963)

Krížna 179, 94111 Palárikovo

Spisová značka, typ konania:
27OdK/141/2018, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Nitra, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Renáta Šišková
Správca:
Stav konania:
05.07.2018 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
19.06.2018 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
05.07.2018 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Kleman Juraj, Ing., Krížna 179/20 , 94111 Palárikovo, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
--