(FO) Jančátová Silvia (03.05.1967)

Rožňavská 46 , 04501 Moldava nad Bodvou

Spisová značka, typ konania:
26K/71/2013, Konkurz
Súd:
Okresný súd Košice I, odvolací súd Krajský súd v Košiciach
Sudca:
JUDr. Róbert Zsiga
Správca:
Stav konania:
11.01.2014 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
29.11.2013 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu
28.12.2013 - Začaté konkurzné konanie
11.01.2014 - Vyhlásený konkurz
História správcov:
od 11.01.2014
do 18.12.2015
Navrhovatelia:
Jančátová Silvia, Rožňavská 46 , 04501 Moldava nad Bodvou, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
--