Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 40OdK/187/2018

(FO) Rác Ivan (26.04.1989)

Odborárska ulica 1367, 91501 Nové Mesto nad Váhom

Spisová značka, typ konania:
40OdK/187/2018, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Trenčín, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
Mgr. Patricie Kepeňová
Správca:
od 30.06.2018
Stav konania:
30.06.2018 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
13.06.2018 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
30.06.2018 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Rác Ivan, Odborárska ulica 1367, 91501 Nové Mesto nad Váhom, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
--