Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 5OdK/342/2018

(FO) Fecko Viliam (15.12.1973)

Prostějovská 4834/91 , 08001 Prešov

Spisová značka, typ konania:
5OdK/342/2018, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Prešov, odvolací súd Krajský súd v Košiciach
Sudca:
Mgr. Alena Paveleková
Správca:
od 12.07.2018
Stav konania:
12.07.2018 - Vyhlásený konkurz, inak
Posledný oznam v OV:
História stavov konania:
19.06.2018 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
12.07.2018 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Fecko Viliam, Prostějovská 4834/91 , 08001 Prešov, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
--