Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 2OdK/347/2018

(FO) Šiváková Věroslava (23.02.1964)

Dukelská 89/85 , 08701 Giraltovce

Spisová značka, typ konania:
2OdK/347/2018, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Prešov, odvolací súd Krajský súd v Košiciach
Sudca:
JUDr. Tomáš Novák
Stav konania:
17.07.2018 - Vyhlásený konkurz
Posledný oznam v OV:
História stavov konania:
22.06.2018 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
17.07.2018 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Šiváková Věroslava, Dukelská 89/85 , 08701 Giraltovce, Slovensko
Lehoty:
01.08.2018 Streda
Lehota na odovzdanie zoznamu majetku
31.08.2018 Piatok
Základná lehota na prihlasovanie pohľadávok
10.09.2018 Pondelok
Lehota na zvolanie prvej schôdze veriteľov
17.09.2018 Pondelok
Lehota na zverejnenie súpisu Majetku
01.10.2018 Pondelok
Lehota na Popieranie pohľadávok
Typ konania podľa územnej platnosti:
--