Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 2OdK/351/2018

(FO) Kurej Ľubomír (24.07.1991)

Slovenská Volova 90 , 06722 Slovenská Volova

Spisová značka, typ konania:
2OdK/351/2018, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Prešov, odvolací súd Krajský súd v Košiciach
Sudca:
JUDr. Tomáš Novák
Správca:
od 18.07.2018
Stav konania:
18.07.2018 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
26.06.2018 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
18.07.2018 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Kurej Ľubomír, Slovenská Volova 90 , 06722 Slovenská Volova, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
--