(PO) PP 3, s.r.o., IČO 36862339

Textilná 6, 04012 Košice

Spisová značka, typ konania:
26K/39/2014, Konkurz
Súd:
Okresný súd Košice I, odvolací súd Krajský súd v Košiciach
Sudca:
JUDr. Róbert Zsiga
Správca:
Stav konania:
24.08.2020 - Zrušený konkurz, nedostatok majetku
História stavov konania:
10.07.2014 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu
31.07.2014 - Začaté konkurzné konanie
02.12.2014 - Vyhlásený konkurz
24.08.2020 - Zrušený konkurz
História správcov:
od 02.10.2014
do 01.12.2014
Navrhovatelia:
Sociálna poisťovňa, IČO 30807484, 29. augusta 8 a 10, 81363 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
--