Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 5OdK/349/2018

(FO) Okáľ Jozef (07.09.1939)

Laborecká 1845, 06601 Humenné

Spisová značka, typ konania:
5OdK/349/2018, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Prešov, odvolací súd Krajský súd v Košiciach
Sudca:
Mgr. Alena Paveleková
Správca:
Stav konania:
17.07.2018 - Vyhlásený konkurz
Posledný oznam v OV:
História stavov konania:
25.06.2018 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
17.07.2018 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Okáľ Jozef, Laborecká 1845, 06601 Humenné, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
--