Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 26OdK/275/2018

(FO) Urban Vladimír (03.03.1956)

Nová Polhora 13, 04444 Nová Polhora

Spisová značka, typ konania:
26OdK/275/2018, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Košice I, odvolací súd Krajský súd v Košiciach
Sudca:
JUDr. Róbert Zsiga
Správca:
Stav konania:
18.07.2018 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
28.06.2018 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
18.07.2018 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Urban Vladimír, 13, 04444 Nová Polhora, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
--