Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 5OdK/362/2018

(FO) Bočkaiová Mária (26.03.1956)

Podjavorinskej 3375/20 , 05801 Poprad

Spisová značka, typ konania:
5OdK/362/2018, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Prešov, odvolací súd Krajský súd v Košiciach
Sudca:
Mgr. Alena Paveleková
Správca:
Stav konania:
03.03.2020 - Zrušený konkurz
Posledný oznam v OV:
História stavov konania:
28.06.2018 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
20.09.2019 - Vyhlásený konkurz
03.03.2020 - Zrušený konkurz
História správcov:
od 10.07.2018
do 10.09.2019
Navrhovatelia:
Bočkaiová Mária, Podjavorinskej 3375/20 , 05801 Poprad, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie