Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 32OdK/282/2018

(FO) Koprda Peter (10.12.1960)

Hlavná 1174, 95193 Topoľčianky

Spisová značka, typ konania:
32OdK/282/2018, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Nitra, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Ľubica Farkašová
Správca:
Stav konania:
21.07.2018 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
06.07.2018 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
21.07.2018 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Koprda Peter, Hlavná 1174, 95193 Topoľčianky, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
--