Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 2OdK/625/2018

(FO) Miadoková Mária (03.02.1972)

Bottovo 67, 97901 Bottovo

Spisová značka, typ konania:
2OdK/625/2018, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Banská Bystrica, odvolací súd Krajský súd v Banskej Bystrici
Sudca:
Mgr. Zuzana Antalová
Správca:
Stav konania:
24.03.2023 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
28.06.2018 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
24.03.2023 - Vyhlásený konkurz
História správcov:
od 19.11.2022
do 23.03.2023
od 18.07.2018
do 18.11.2022
Navrhovatelia:
Miadoková Mária, 67, 97901 Bottovo, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Na konaní sa nenachádzajú žiadne pohľadávky , žiadny majetok a žiadne pohľadávky proti podstate.
Typ konania podľa územnej platnosti:
--