(PO) JUMP-TANDEM s.r.o., IČO 43785565

Haviarska 12, 04001 Košice

Spisová značka, typ konania:
26K/47/2015, Konkurz
Súd:
Okresný súd Košice I, odvolací súd Krajský súd v Košiciach
Sudca:
JUDr. Róbert Zsiga
Správca:
Stav konania:
19.12.2015 - Vyhlásený konkurz
Posledný oznam v OV:
História stavov konania:
22.07.2015 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu
17.09.2015 - Začaté konkurzné konanie
19.12.2015 - Vyhlásený konkurz
História správcov:
od 01.10.2015
do 18.12.2015
Navrhovatelia:
JUMP-TANDEM s.r.o., IČO 43785565, Haviarska 12, 04001 Košice, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
--