Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 40OdK/218/2018

(FO) Sládek Ján (16.06.1960)

Vrbovce 332, 90606 Vrbovce

Spisová značka, typ konania:
40OdK/218/2018, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Trenčín, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
Mgr. Patricie Kepeňová
Správca:
Stav konania:
21.07.2018 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
04.07.2018 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
21.07.2018 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Sládek Ján, 332, 90606 Vrbovce, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
--