(FO) Bobek Jaroslav Jan (12.04.1970)

Južná trieda 1555/19 , 04001 Košice

Spisová značka, typ konania:
26K/58/2015, Konkurz
Súd:
Okresný súd Košice I, odvolací súd Krajský súd v Košiciach
Sudca:
JUDr. Róbert Zsiga
Stav konania:
15.01.2016 - Vyhlásený konkurz
Posledný oznam v OV:
História stavov konania:
05.10.2015 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu
28.10.2015 - Začaté konkurzné konanie
15.01.2016 - Vyhlásený konkurz
História správcov:
od 10.11.2015
do 14.01.2016
Navrhovatelia:
Bobek Jaroslav Jan, Južná trieda 1555/19 , 04001 Košice, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
--