(PO) One Fashion Outlet 1 s. r. o., IČO 47248696

Ružová dolina 25, 82109 Bratislava

Spisová značka, typ konania:
8K/56/2018, Konkurz
Súd:
Okresný súd Bratislava I, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
Mgr. Veronika Ileninová
Stav konania:
24.08.2018 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
11.07.2018 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu
27.07.2018 - Začaté konkurzné konanie
24.08.2018 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
One Fashion Outlet 1 s. r. o., IČO 47248696, Ružová dolina 25, 82109 Bratislava, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Na konaní sú pohľadávky v celkovej sume 15 159 193,46 € , žiadny majetok a pohľadávky proti podstate v celkovej sume 486 036,88 €.
Typ konania podľa územnej platnosti:
--