Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 5OdK/386/2018

(FO) Šándorová Denisa (11.04.1985)

Ivana Krasku 887, 05921 Svit

Spisová značka, typ konania:
5OdK/386/2018, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Prešov, odvolací súd Krajský súd v Košiciach
Sudca:
Mgr. Alena Paveleková
Správca:
Stav konania:
31.07.2018 - Vyhlásený konkurz
Posledný oznam v OV:
História stavov konania:
10.07.2018 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
31.07.2018 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Šándorová Denisa, Ivana Krasku 887, 05921 Svit, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
--