(PO) Chemko, a. s. Strážske v likvidácii, IČO 31724582

Moskovská 13, 81108 Bratislava

Spisová značka, typ konania:
8K/57/2018, Konkurz
Súd:
Okresný súd Bratislava I, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
Mgr. Veronika Ileninová
Správca:
od 20.02.2019
Stav konania:
20.02.2019 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
12.07.2018 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu
08.08.2018 - Začaté konkurzné konanie
20.02.2019 - Vyhlásený konkurz
História správcov:
od 25.09.2018
do 19.02.2019
Navrhovatelia:
ZACHEM, a. s. Strážske, IČO 31730191, Námestie osloboditeľov 70, 071 01 Michalovce, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Na konaní sa nenachádzajú žiadne pohľadávky , majetok v hodnote 746 035,99 € a pohľadávky proti podstate v celkovej sume 0,00 €.
Typ konania podľa územnej platnosti:
--